Uurhoek astrologie

Klassieke uurhoek astrologie


Uurhoek astrologie is voor het doen van voorspellingen een ongeëvenaard hulpmiddel. Deze techniek voorziet de astroloog van een antwoord op een specifieke vraag zónder dat er een specifieke geboortehoroscoop getrokken hoeft te worden van de vrager of degene waarover de vraag gesteld wordt.

Duiding ervan vergt geen psychologisch inzicht doch inzicht in de betekenis van de Planeten (inclusief de Zon en de Maan), de Tekens van de Dierenriem en de Huizen van de horoscoop.


Uurhoekastrologie is een op zichzelf staande techniek, maar kan ook in samenhang met bestaande astrologische technieken toegepast worden.Voorbeelden uit de praktijk

Om profijt te hebben van een uurhoek  is het belangrijk een heldere vraag te stellen die betrekking heeft op het huidige thema of probleem wat er speelt.Wil je mij een Uurhoekvraag stellen?

Lees  hieronder hoe  je dat het beste kunt doen.Achtergrondinformatie

Geef een zo volledig mogelijk beeld van de achtergrond


Achtergrondinformatie is belangrijk voor de astroloog om te zien wat er meespeelt en hoe dat zich in de stand van de Planeten laat herkennen. Geef een omschrijving van de omstandigheden die tot de vraag geleid hebben. Welke personen, zaken en/of emoties spelen mee. Geef, als het mogelijk is,  een tijdsindicatie (bijvoorbeeld: ik heb vorige maand iemand ontmoet...)


Leg uit hoe de onderlinge relaties zijn


Als een vraag  betrekking heeft op anderen is het belangrijk aan te geven hoe je daarmee in relatie staat: is het een vriend, echtgenoot, collega, neef, broer/zus, vijand, minnaar (al dan niet van hetzelfde geslacht), buurman, werknemer, werkgever, leraar.De bewust gestelde vraag


Het vinden van  het juiste antwoord op een vraag binnen de uurhoekastrologie is erg afhankelijk van het stellen van de júiste vraag.


Bedenk: wat wil ik graag weten? De horoscoop zal altijd die innerlijke behoefte reflecteren


De formulering van de vraag moet in overeenstemming zijn met die behoefte – anders wordt het voor de astroloog problematisch  om een betrouwbare uitspraak te doen.


De beste aanpak is om een eenvoudige en directe vraag te stellen. Verwacht niet dat de astroloog de juiste vraag wel zal ontdekken vanuit de horoscoop.Wees specifiek!


Wat moet ik doen? Wat gaat er gebeuren? zijn geen vragen… het zijn angsten…

Ik ben nog maar zelden een uurhoekvraag tegengekomen die té specifiek is. Er  zijn veel vragen die te ‘breed’ geformuleerd zijn.

Wil je bijvoorbeeld weten wat voor een opleiding je het beste kunt gaan volgen,  geef dan aan in welke richting(en) je denkt. Stel ‘W’  en ‘H’ vragen


Als je wilt weten  wanneer iets zou kunnen gaan gebeuren, vraag er dan naar. Je kunt ook een vraag stellen  als “Wat is de staat van de woning, die ik wil kopen?’ “Waar zal ik hem ontmoeten? “Hoe goed zal het salaris zijn?”Wie stelt de vraag?

Vragen gesteld over een derde partij zonder toestemming van die partij (dat kan dus ook jouw zelfstandig wonende zoon/dochter betreffen) worden niet beantwoord. Als je de vraag voor iemand anders stelt, geef dat dan duidelijk aan.Als je twijfelt

Probeer het eenvoudig te houden…Hoeveel vragen kun je stellen?


Hoewel er geen echte limiet is aan het aantal deelvragen dat rond een probleem kan spelen, kun je je afvragen of je je goed met de kern van de vraag geïdentificeerd hebt, als er meer dan 3 deelvragen zijn.  ‘Verdrinken’ in een vraag met meerdere deelvragen  kan een symptoom zijn van paniek en dan de kern van het probleem verhullen.  Méér is zelden beter, maar minder is vaak méér.


Nog meer informatie

Kun je lezen op de pagina met 'Veelgestelde vragen'


Stuur je vraag op

Neem  in eerste instantie contact op via  contactformulier met het verzoek dat je een uurhoekvraag wilt stellen. Als ik tijd heb om naar je uurhoekvraag te kijken, laat ik je dat weten en kun je vervolgens je vraag stellen. Voor mij is het prettig als je de vraag  in een bijlage meestuurt.

Mochten er bij mij nog onduidelijkheden over je vraag zijn, dan kan het zijn dat ik je  per mail om toelichting vraag of je verzoek, bij voorkeur via Skype,  contact op te nemen. Vervolgens zal ik het antwoord zo spoedig mogelijk toesturen.

Informatie over de kosten kunt u op deze pagina vinden.

 Wisdom begins in

wonder...


Socrates