Medische astrologie

Klassieke medische uurhoek astrologie


Klassieke Medische Astrologie is een specifieke tak van de traditionele astrologie die zich bezighoudt met de diagnose, behandeling en prognose van gezondheidsproblemen.


Elk object in ons waarneembare universum is samengesteld uit vier bouwstenen, genoemd Elementen (Vuur, Lucht, Water en Aarde). Ons lichaam en geest vormen daarin geen uitzondering . Ziekte ontstaat wanneer een onbalans in deze vier elementen een kritisch niveau bereikt. Te veel Vuur geeft aan dat ons lichaam te warm en te droog is, te veel Aarde te koud en te droog, en ga zo maar door. Die onbalans zal zich manifesteren via de zwakke punten in ons lichaam/geest: wat we dan zien zijn de symptomen van de onbalans zowel  op het fysieke als  op het mentale vlak.


De medische uurhoek wordt getrokken om een beeld te krijgen van de conditie van een mens/dier en bepaalt aan de hand daarvan óf en in welke mate er sprake is van een onbalans. Aan de hand van deze informatie kan de astroloog de loop van de ziekte inschatten en een behandelingsadvies geven.
De vier elementen


In de Medische Astrologie worden de vier elementen aangeduid als humores . Deze humores  zijn zelf weer opgebouwd uit twee kwaliteiten die de temperatuur en de vochtigheid van dat element omschrijven.


Het betreft :


  • Gele Gal (Vuur ) of Cholerisch, met de kwaliteiten: warm/droog
  • Zwart Gal (Aarde) of Melancholisch, met de kwaliteiten: koud/droog
  • Slijm (Water) of  Flegmatisch, met de kwaliteiten: koud/vochtig
  • Bloed (Lucht) of Sanguinisch, met de kwaliteiten: warm/vochtig
Symptomen en oorzaak van een ziekte


Klassieke medische astrologen kunnen met hun horoscoop in de diepte achter de schermen van de oppervlakteverschijnselen kijken en kunnen daarmee achter de symptomen de oorzaak onderkennen.


Neem als voorbeeld een griep: die ziekte kan zich uiten via een ontsteking of koorts. Verschijnselen die typisch zijn voor een overmaat aan Gele Gal (Vuur). De oorzaak daarentegen is in vele gevallen een exces aan Flegma (Water) in het lichaam.


De allopathische geneeskunde is geneigd die ziekte met antibiotica  te behandelen om zo de infectie aan te pakken  en de koorts te verminderen. Met andere woorden: de symptomen worden onderdrukt maar tegelijkertijd wordt het natuurlijk genezingsproces van het lichaam, verhinderd. In feite richt de behandeling op deze manier meer schade aan dan dat zij geneest.


De juiste behandeling zou het verhogen van de lichaamstemperatuur zijn, opdat het lichaam het exces aan vocht (flegma) kwijt kan omdat dat de grondslag vormde voor de onbalans.  Als de onbalans vermindert/opgeheven wordt, verminderen/verdwijnen de symptomen.


Natuurlijk zijn er extreme gevallen waarin de onbalans zo ernstig is, dat we antibiotica en koorts verminderende maatregelen moeten nemen om een leven te redden, maar dat zou een uitzondering moeten zijn.


Het behandelen van de oorzaak van een ziekte is wezenlijk voor daadwerkelijke genezing. Als dat niet gebeurt kunnen zich allerlei chronische ziektes ontwikkelen naarmate de leeftijd vordert.Uurhoeken en Geboortehoroscopen

 

Het belangrijkste gereedschap waarmee de hedendaagse klassieke uurhoek astroloog werkt is de uurhoek die getrokken wordt voor het moment waarop de vraag over de persoon die ziek is wordt begrepen door de astroloog . Dit geeft een  nauwkeurig beeld van de gezondheid van de persoon op dat moment.


Een tweede hulpmiddel is de geboortehoroscoop. Door het beoordelen van de geboortehoroscoop kun je bepalen  voor welk soort van onevenwichtigheden een persoon vatbaar is gedurende zijn leven. Het cholerisch/vurige type zal gevoelig zijn voor cholerische/vurige ziekten, het flegmatische type voor een exces aan Water ziektes en ga zo maar door . Deze beoordeling van "temperament" waarmee elk mens wordt geboren, is van onschatbare waarde voor preventie.


De derde methode heet “Decumbiture”.  De decumbituur wordt gemaakt voor het moment van het uitbreken van de ziekte, het is een “begin-van-de-ziekte” horoscoop en tegenwoordig is er bijna niemand die dat moment nog weet. Een bespreking van deze methode volgt.Een voorbeeld uit de praktijk:


Wat is er met Rozijntje aan de hand? Wisdom begins in

wonder...Socrates