Age Harmonics

Age Harmonics


Deze pagina's zullen gaan over Age Harmonics, merendeels gebaseerd op vertalingen uit het Engels van "The Book" geschreven door Dymock Brose een gedreven astroloog die zich al meer dan 25 jaar bezig gehouden heeft met het onderzoeken en promoten van deze techniek.Harmonics


De meeste gevorderde astrologen zijn bekend met het concept van Harmonics zoals uiteengezet door John Addey waarbij voor elke geboortehoroscoop een aantal harmonics berekend wordt die tesamen met de radix een dieper en vollediger inzicht verschaffen t.a.v. de geborene, de organisatie, de stad, de onderneming etc..

H4, H7 en H9 zijn de harmonics die bij voorkeur gebruikt worden.

Daarnaast worden harmonics, waarvan de Navamsha (H9) de meest bekende is, sinds jaar en dag in de Vedische astrologie gebruikt.Age Harmonics

en haar toepassingen


Age Harmonics zijn uniek in hun toepassing op verschillende gebieden binnen de astrologie. Ze blijken een uitstekend gereedschap te zijn bij het voorspellen van de uitkomst van een politiek debat, verkiezingen en allerlei andere krachtmetingen.


Een andere toepassing van grote praktische waarde, is de mogelijkheid met grote trefzekerheid te bepalen welke van twee opgegeven geboortetijden, de juiste is.

Het komt met grote regelmaat voor dat iemand zich niet kan herinneren of de moeder gezegd heeft dat de geboorte om, bijvoorbeeld, kwart vóór of óver zeven heeft plaats gehad. In een dergelijke situatie zal het trekken van verschillende AH-horosocopen van belangijke gebeurtenissen uit het leven van die persoon tot de juiste geboortetijd leiden.


Heeft men tijdens het rectificeren van de geboortetijd een tijd gevonden met een marge van ongeveer een kwartier, dan zijn Age Harmonics een uitermate geschikt instrument voor het preciseren van die geboortetijd.


Dymock Brose laat in zijn artikel Julian Assange, Whistleblower Extraordinaire" op inzichtelijke wijze zien hoe het een en ander in zijn werk gaat. Zijn artikel is te lezen in een Engelstalige- en een Nederlandstalige versie.Synastrie


Age Harmonics zijn buitengewoon informatief binnen de synastrie. Zij verschaffen inzicht in de interactie tussen twee mensen, hun houding ten opzicht van elkaar en wat hen bezig houdt op een bepaald moment in de tijd. Dit doe je m.b.v. een dubbele tekening bestaande uit twee AH horoscopen voor dezelfde tijd. Met name de interpretatie van onderlinge conjuncties (vanuit een verwisselbaar standpunt) met een orb van 1 graad of minder, vertelt iets over de relatie.
                                                                                                                                             volgende pagina >

Dymock Brose

                                  Dymock Brose           
My dearest far and constant friend...