Home


Welkom op deze site                  

Verschillende astrologische   onderwerpen

zullen in de loop van de tijd worden  besproken m.b.t. de Westerse, Vedische astrologie en Age Harmonics. De schoon- heid en  onderling aanvullende werking van de  verschillende technieken wil ik proberen met elkaar in verband te brengen aan de hand van voorbeelden en

actuele   gebeurtenissen.

Het gedeelte over Age Harmonic is ge-ïnspireerd door mijn dierbare vriend Dymock Brose. Via hem heb ik met deze techniek kennisgemaakt.

TESTS

De tests zullen met een regelmaat van  ééns in de twee maanden verschijnen en wel rond de 1e van de maand.

Deelnemers mogen hun eigen techniek toepassen in het vinden van een antwoord op de vraag.

Beantwoord de vraag m.b.v. één gekozen techniek en formuleer het antwoord kort en bondig.

Stuur je reactie de eerste keer via het contactformulier (om spam te voorkomen).


4 Weken na het uitkomen van de test, rond de 1e van de volgende maand, wordt het antwoord op de site gepubliceerd. Evenals alle deelnemers die het juiste antwoord hebben gevonden met behulp van de door hen gekozen techniek. De volgende test verschijnt weer op de 1e van de volgende maand.


OPZET VAN DE TESTS

De opzet is, naast het aanscherpen van de eigen vaardigheden, ook kennis te maken met het werken met Age Harmonics. Voor zover het mogelijk is zal ik het antwoord formuleren m.b.v. deze techniek.


Solar Fire is een astrologieprogramma waarmee je de benodigde Age Harmonic horoscopen kunt trekken. Beschik je niet over een programma dat in die mogelijkheid voorziet, stuur mij dan een mail. Ik zal je de AH horoscoop in een bijlage toesturen.KUNST EN POËZIE

Naast astrologie zijn er twee andere onderwerpen waar aandacht aan besteed wordt: kunst en poëzie. Voor mij zijn kunst en astrologie twee belangrijke pijlers in mijn leven. Het één kan voor mij eigenlijk niet zonder het andere bestaan.

Een belangrijke inspiratiebron, steun en toeverlaat in mijn leven is mijn man, Jan. De meeste gedichten die je op de gedichtenpagina zult lezen, evenals de daar vertoonde tekeningen , zijn van zijn hand.

JOUW INBRENG

Astrologie is een schitterend vak waarin ontzettend veel te leren valt. Astrologie valt niet voor niets onder de Planeet Uranus die het grensverleggende karakter van deze techniek impliceert. Iedere astroloog heeft zijn eigen benaderingswijze en technieken waaraan hij/zij de voorkeur geeft.

Met elkaars inzichten kennismaken en die inzichten delen is dan ook iets wat ik via deze site hoop te bereiken met iedereen die hierin geïnteresseerd is.

Ik wens iedereen veel leesplezier!