Gedichten

Met ’n gebakken peertje zittenGeen uitgesproken warmte gegeven

waar geen woord wordt gevonden

als Zijn Woord achterblijft bij een streven

die verdomde heling van open wonden.


Een verwarmd hart doet smelten

wat aan een ziel bevroren voelt

is het stadhuis, de tempel op stelten

niet alleen het hoofd, ook het hart bedoeld.


De nuchterheid kan ontleden

wat in hersenen parten speelt

maar voelt het hart niet tevreden

geen wond wordt erdoor geheeld.


God is niet meer dan een benadering

in een theorie die ervaring mist:

in ’t vlees een mogelijke vergadering

van de demonen Bedrog en List.


Hoe bestaat het wat niet bestaat

dat alles verandert wat verschijnt

dat je ervaring vroeg of laat

datgene verraadt is het nogal verfijnd.


Je ervaart open te staan voor gesloten

deuren waar een slot aan mankeert

als je een ‘God’ voelt, Die je is ontschoten

je demon je nog steeds frustreert.


Aldus word je een ervaring rijker

als in die geest je hart klopt

loopt het vege lijf in de kijker

als die doodskopvlinder zich ontpopt.

P. Vandenmuyselaere

192018