AH 4 Voorspellen

Voorspellen m.b.v. Age Harmonics


Voorspellingen doen is een lastige zaak. Je zou jezelf met recht af kunnen vragen of je je daar überhaupt mee bezig moet houden. De mens is nieuwsgierig, wil best weten wat er gaat gebeuren, meestal zolang het leuk blijft. Een enkeling wil meer weten ook als het om dieper liggende vraagstukken gaat met mogelijk 'controle' als motief of 'begrip van het Grotere Geheel' en zingeving.

Voor mij spelen laatstgenoemde zaken een belangrijke rol: ik wil graag een tipje van de sluier opgelicht zien van dat Grotere Geheel. Ik ben overtuigd van de zin van het leven (in al zijn uitdrukkingsvormen). Het maakt me bescheiden..

Omdat het moeilijk in te schatten is wie wat op welk moment aankan, denk ik dat het onverstandig is voorspellingen te doen over zeer persoonlijke kwesties. Zeker gezien de kans dat je er als astroloog naast kunt zitten. Tendenzen aangeven behoort wèl tot de mogelijkheden.Troonswisseling en kroning: Juliana, Beatrix en Willem-Alexander


De transit van Pluto door Steenbok is een aanduider van zo'n tendens: op het gebied van de gevestigde orde, van bestaande structuren zijn veranderingsprocessen aan de orde. Een tendens die ook Beatrix persoonlijk raakt vanwege haar Mc in Steenbok: er wordt niet voor niets al geruime tijd gespeculeerd over het moment waarop de troonswisseling plaats zal gaan vinden. Het is interessant de verschillende horoscopen met elkaar te vergelijken en te kijken of er een inschatting van dat moment te maken is.


Om te ontdekken welke factoren een belangrijke rol spelen bij een kroning, zal ik beginnen met het bestuderen van het moment waarop prinses Juliana de troon besteeg en het moment waarop zij afstand deed van de troon.


Noot: Prinses Juliana heeft een Yod in haar geboortehoroscoop met Maan/Jupiter-Neptunus en Mars op de apex.De kroning van prinses Juliana


Bestudeer je de AH onafhankelijk dan valt je meteen op dat Jupiter (=kroning) exact op het MC staat. Jupiter is tevens Heer 8 en heeft derhalve met macht te maken. Andere aspecten binnen 1 graad orb zijn:


  •     Pluto sextiel Vx (er is sprake van een belangrijke gebeurtenis in haar leven)
  •     Mc sextiel het Gelukspunt en, last but not least
  •     het aspect tussen de Zon (= kroning) en Saturnus (eveneens Heer 10)


De aspecten met een ruimere orb zoals de Maan conjunct het 'floating' Mc, driehoek Zon en de Grote Driehoek tussen Uranus het gelukspunt en de Ascendant bevestigen het geheel.


De hierboven genoemde bevindingen spreken voor zichzelf. Ter bevestiging kun je de radix om de AH-horoscoop heen leggen om te zien of er belangrijke veranderingen plaatsvinden rond de hoekpunten van de horoscoop.

Omwille van de eenvoud van dit artikel, ga ik daar nu niet verder op in.  < vorige pagina                                                                                                             volgende pagina >

prinses Juliana

 

        Prinses Juliana            


              AH kroning

            prinses  Juliana   
Klik op de afbeelding om haar

in  een apart venster te openen