AH 3 de interpretatie

De interpretatie


Age Harmonics interpreteer je op dezelfde wijze als je een Solaar zou interpreteren. Bestudeer de horoscoop eerst op zichzelf (zonder de radix). Meestal krijg je hierdoor een goed beeld van de belangrijkste zaken. Vervolgens combineer je hem met de radix. Je zult hetgeen in de AH besloten ligt, in de radix bevestigd zien.


Het kan gebeuren dat, wanneer je de radix om de AH-horoscoop heen legt,  een belangrijk radix aspect (hard of vloeiend) zich verplaatst naar een bijzonder belangrijke positie in de AH-horoscoop. Planeten die een vierkant aspect maken in de radix, bijvoorbeeld, kunnen in de AH op een hoek (Ascendant of Mc) van de horoscoop terechtkomen. Deze Planeten zijn dan belangrijke indicatoren in samenspel met datgene wat de AH laat zien.


Kijk naar  aspecten    met een orb van 1 graad


Conjuncties zijn daarbij het meest belangrijk, maar zelfs een half-sextiel kan significant zijn, mits de orb niet groter is dan die ene graad.


Planeten op de cusp van een Huis


Planeten dichtbij of op de cusp van een Huis hebben een sterke invloed. Het belangrijkst blijven de Planeten op de hoekpunten van een horoscoop, maar ook op tussenliggende cuspen is de invloed onmiskenbaar. AH horoscopen worden over het algemeen afgedrukt met gelijke Huizen. Elke Planeet op een cusp heeft derhalve een relatie met de Ascendant of het Mc.

Ervaring leert dat het Porphyrius Huizensysteem (in algemeenheid toegepast) de meest krachtige informatie verschaft omtrent een Planeet in een Huis.


Door de bank genomen is het een kwestie van het toekennen van de juiste prioriteit aan de Plane(e)t(en). Welke astrologische factor het meest belangrijk is en van doorslaggevend belang ten opzichte van de andere, leer je door veel AH-horoscopen te trekken van gebeurtenissen uit je eigen leven. Het vergt serieus denkwerk en is geen kwestie van 'op goed geluk' bezig zijn. Zoals eerder gezegd, blijft een juiste geboortetijd van cruciaal belang
.< vorige pagina                                                                                                                 volgende pagina >

 


Wisdom begins in

wonder...
Socrates