Assange klokkenluider II

Assanges toekomst

Assange is in Londen op borgtocht vrijgelaten in afwachting van het besluit van het Engelse Hof om al dan niet aan de wens van Zweden tegemoet te komen hem uit te leveren. In Zweden is hem verkrachting van twee vrouwen ten laste gelegd. Assange ontkent met klem, zegt dat er sprake was van wederzijdse instemming.

De zaak kwam op 12 juli 2011 voor en er werd in het nadeel van Assange geoordeeld. Het is niet verrassend dat het Hof tégen hem beslist heeft gezien het feit dat op die datum zijn converse progressieve Maan opposiet zijn geboorte Jupiter stond, en hem op deze manier effectief, om het even welk succes van een wettelijke aard, werd ontzegd.

Het Beroep van Assange tegen dat besluit is uitgesteld. Hij is van mening dat hij door Zweden aan de V.S. mag worden uitgeleverd, omdat hij door Amerika als technisch terrorist, wegens zijn publicatie van hun diplomatieke rapporten, wordt beschouwd. Assange is terecht bezorgd over de behandeling die hij van de Amerikaanse CIA kan verwachten.


Ongunstige vooruitzichten

In de rest van 2011 en de eerste maanden van 2012, zijn Assange's progressies en directies eerder frustrerend dan bevorderlijk voor zijn succes in het handhaven van zijn vrijheid en het doen van wat hij wil doen. Vanaf Maart wordt de situatie ernstiger, zijn dieptepunt bereikend in juli 2012 wanneer Uranus stationair vierkant zijn geboorte Zon staat.


 Het 9de Huis

Hierboven zie je de Age Harmonic 41.00293 voor de maand juli 2012, met daar omheen de geboortehoroscoop (2:08 pm). Daarin wordt het 9de Huis (gerechtelijke procedures) benadrukt doordat er meerdere belangrijke significatoren in staan, in het bijzonder de radix Ascendant. Deze staat bijna exact op de Harmonische Cusp negen: Assange is verwikkeld in een juridische strijd. Belangrijke aanwijzingen in dit BiWheel, dat hij de strijd mogelijk zal verliezen, zijn:


  • De Maan (28Sg39) vierkant Pluto r.(27Vi09) (verstoring van het leven en de activiteiten van Assange).
  • De Vertex (26Ta19) maakt een nauwe oppositie met radix Jupiter (27Sc18) in het 9de Huis en een driehoek naar Pluto r. in het zevende Huis(een Slag van het Lot die een destructieve uitwerking heeft op zijn welzijn).
  • Radix Heer negen, Mars (21Aq33) staat op Cusp twaalf en is in Waterman vernietigd (gevaar van opsluiting).
  • Harmonisch Jupiter (9Ar59) Heerser van het 10de Huis staat opposiet Uranus, vierkant de Zon r. (10Cn36) conjunct Saturnus (8Ar53), Heerser van het 12de Huis (wat een opeenstapeling van 'ongelukken' symboliseert).Het zal een wonder zijn als Assange juli 2012 ongedeerd overleefd evenals, jammer genoeg, het recht van het publiek kennis te nemen van de waarheid.


© Dymock Brose

28 October 2011Het verzoek om asiel als politiek vluchteling (ingediend op 20 juni 2012) van Assange is ingewilligd. De voorspellingen die door Dymock zijn gemaakt, zijn uitgekomen. Tot op de dag van vandaag (december 2013), houdt Assange zich schuil op de Equadoriaanse ambassade in London.
< terug naar het eerste deel

Dymock Brose

                      Dymock Brose