Vedische astrologie

ZODIJACK ©

Astrologie

Vedische astrologie


Vedische astrologie is een traditionele benadering van de astrologie, die van een bepaalde, verademende eenvoud lijkt te getuigen. Líjkt, want hoe meer je ermee werkt hoe ingewikkelder het wordt. Net als in het westen zijn er vele 'scholen' met een eigen werkwijze en eigen accent bij de benadering van een horoscoop. Vooralsnog richt ik mij op het gebruik van het systeem van Parashari. De bevindingen in de vedische astrologie ervaar ik als een welkome aanvulling op de westerse.Enkele verschillen


Het meest opvallende verschil met de westerse astrologie is dat de vedische gebruik maakt van de siderische dierenriem die als basis de 'actuele' standen van de sterren heeft.  Ook in de vedische astrologie zijn de Tekens 30 graden groot en dat is natuurlijk niet overeenkomstig de astronomische grootte van elk Teken.Ayanamsa/Lahiri


Het middelpunt van de Indiase dierenriem is Spica of Chitra ( het 180 graden punt oftewel 0 graden Weegschaal). Op basis van de positie van de vaste ster Spica wordt de Lahiri ayanamsa berekend. Dit is de ayanamsa waar de meeste Indiase astrologen mee werken. Op dit moment bedraagt het verschil (ayanamsa) tussen de actuele standen en de standen zoals die gebruikt worden in de westerse astrologie, zo'n 23 tot 24 graden.


Van tropisch naar siderisch...


De ayanamsa wordt van het aantal graden waarop een Planeet én de Ascendant (lagna) zich in de Westerse horoscoop bevinden afgetrokken. Het hele Teken waarin de lagna valt wordt het eerste Huis. Ieder Huis omvat een compleet Teken. Valt de lagna op 7 graden Stier, dan valt dus het eerste Huis in het Teken Stier, het tweede in Tweelingen,het derde in Kreeft etc.


De Vedische horoscooptekening


Er zijn twee manieren waarop de Indiase horoscooptekening eruit kan zien: het Noord-Indiase model en het Zuid-Indiase. In het Noord-Indiase staan de Huizen op een vaste plaats, in het Zuid-Indiase hebben de Tekens een vaste plaats. In het Noord-Indiase model zie je in het vak, waarin de Ascendant (As) zich bevindt, het cijfer 4 staan. Dat heeft betrekking op het 4de Teken, het Teken Kreeft.Het Noord Indiaas model

Aangezien in het Zuid-Indiase model de Tekens een vaste plaats hebben (het Teken Ram bevindt zich altijd in het 2de vak linksboven, naar rechts gevolgd door het Teken Stier etc.), is het aangeven van de Tekens door cijfers, in deze tekening niet nodig. Het Zuid  Indiaas model


Zodijack.nl ©                 
Wisdom begins in

wonder...

Socrates