vedische astrologie pagina 2

ZODIJACK ©

Astrologie

De Planeten


Van oudsher worden de transsaturnale Planeten, Uranus, Neptunus en Pluto niet gebruikt in de vedische astrologie. In sommige opzichten wijkt de betekenis van de klassieke Planeten af van die van de westerse astrologie. Hieronder een lijst met enkele aanvullende betekenissen:


De Maan: dagelijkse communicatie.

Mars: jongere broers en zusters, redenaars, publieke sprekers.

Jupiter:kinderen, oudere broers en zusters; in de horoscoop van een vrouw staat Jupiter voor de partner.

Saturnus: materiëlste waarden.

Rahu en Ketu: Ook de waarde die men aan de Noordnode of Rahu en aan de Zuidnode of Ketu heeft toegekend is anders dan die in de westerse astrologie. Daar waar die Nnode als positief gezien wordt, als een punt dat te maken heeft met de 'toekomst' of de lessen die men in dit leven te leren heeft en de Zuidnode refereert aan ervaringen die men heeft opgedaan met de daaraan gekoppelde geconditioneerde patronen en een meer negatieve lading heeft, worden beide punten in de vedische astrologie in beginsel als ongunstig gezien. Hoewel Rahu kan zorgen voor materiële successen ( dat is mogelijk de reden waarom dit punt hier als positief beschouwd wordt) leiden deze successen niet tot innerlijke voldoening.

Het accent mag dan op 'ongunstig' liggen, de interpretatie is altijd genuanceerder. Ook in de vedische astrologie geldt dat alle Planeten en ook de nodes uitdrukking geven aan meerdere processen: het scheppende ( het principe van Brahma), het in stand houdende (het principe van Vishnu) en het destructieve (het principe van Rudra). De plaatsing in Huis, Teken en aspectering zijn van belang bij het bepalen van de uitingswijze. Zo kan een in beginsel al ongunstig bestempelde Planeet of bestempelt Punt toch heel positief uitwerken ( en omgekeerd ook: een in beginsel gunstige Planeet kan een ongunstige uitwerking krijgen).

Ketu's werking wordt als minder negatief gezien dan die van Rahu. De energie van Rahu is meer naar buiten gericht, die van Ketu meer naar binnen.

Een artikel hierover (in het Engels) kun je hier lezen.
De werking van de Planeten


Net als in de klassieke westerse astrologie verdeelt men de Planeten in 'benefics' en 'malefics'.

Malefics of Papas zijn Zon, Mars, Saturnus, Rahu en Ketu. Zon geldt hierbij als een milde malefic.

Benifics of Subhas zijn Venus en Jupiter. Jupiter symboliseert het grote geluk, Venus het kleine geluk.

Mercurius wordt als een benefic beschouwd als hij samen staat met een benefic of in zijn eentje in een Huis/Teken anders werkt hij als een malefic. 


Afhankelijk van de fase waarin de Maan zich bevindt wordt ze als benefic of malefic beschouwd. Een wassende Maan is benefic, een afnemende Maan malefic. Daaruit volgt dat de Volle Maan in de vedische astrologie als gunstig gezien wordt. Dit omdat de Maan dan helemaal verlicht en juist bijzonder krachtig is.

De Nieuwe Maan wordt dan ook als de meest ongunstige gezien. De Maan is dan donker en afnemend. In dat geval wordt de Maan als een malefic beschouwd. Dat is een opvallend verschil met de westerse astrologie.


De belangrijkste Planeet


Omdat het in de astrologie gaat over hoe wij ons leven vormgeven is de Maan, anders dan in de westerse astrologie, de belangrijkste Planeet. Samen met de Ascendant vormt zij de belangrijkste invloed waarvan men in eerste instantie het karkater afleidt.
                                                                                                       

  < Vorige pagina                                                                                                            Volgende pagina >       


Zodijack.nl ©                 
Wisdom begins in

wonder...


Socrates