Uurhoek astrologie

ZODIJACK ©

Astrologie

Klassieke uurhoek astrologie

 

Uurhoek astrologie is voor het doen van voorspellingen een ongeëvenaard hulpmiddel. Deze techniek voorziet de astroloog van een antwoord op een specifieke vraag zónder dat er een specifieke geboortehoroscoop getrokken hoeft te worden van de vrager of degene waarover de vraag gesteld wordt.

Duiding ervan vergt geen psychologisch inzicht doch inzicht in de betekenis van de Planeten (inclusief de Zon en de Maan), de Tekens van de Dierenriem en de Huizen van de horoscoop.

 

Uurhoekastrologie is een op zichzelf staande techniek, maar kan ook in samenhang met bestaande astrologische technieken toegepast worden.

 

 

Voorbeelden uit de praktijk

 

 

 

 

Om profijt te hebben van een uurhoek is het belangrijk een heldere vraag te stellen die betrekking heeft op het huidige thema of probleem wat er speelt.

 

 

Wil je mij een Uurhoekvraag stellen?

Lees hieronder hoe je dat het beste kunt doen.

 

 

Achtergrondinformatie

Geef een zo volledig mogelijk beeld van de achtergrond

 

Achtergrondinformatie is belangrijk voor de astroloog om te zien wat er meespeelt en hoe dat zich in de stand van de Planeten laat herkennen. Geef een omschrijving van de omstandigheden die tot de vraag geleid hebben. Welke personen, zaken en/of emoties spelen mee. Geef, als het mogelijk is, een tijdsindicatie (bijvoorbeeld: ik heb vorige maand iemand ontmoet...)

 

Leg uit hoe de onderlinge relaties zijn

 

Als een vraag betrekking heeft op anderen is het belangrijk aan te geven hoe je daarmee in relatie staat: is het een vriend, echtgenoot, collega, neef, broer/zus, vijand, minnaar (al dan niet van hetzelfde geslacht), buurman, werknemer, werkgever, leraar.

 

 

De bewust gestelde vraag

 

Het vinden van het juiste antwoord op een vraag binnen de uurhoekastrologie is erg afhankelijk van het stellen van de júiste vraag.

 

Bedenk: wat wil ik graag weten? De horoscoop zal altijd die innerlijke behoefte reflecteren

 

De formulering van de vraag moet in overeenstemming zijn met die behoefte – anders wordt het voor de astroloog problematisch om een betrouwbare uitspraak te doen.

 

De beste aanpak is om een eenvoudige en directe vraag te stellen. Verwacht niet dat de astroloog de juiste vraag wel zal ontdekken vanuit de horoscoop.

 

 

Wees specifiek!

 

Wat moet ik doen? Wat gaat er gebeuren? zijn geen vragen… het zijn angsten…

Ik ben nog maar zelden een uurhoekvraag tegengekomen die té specifiek is. Er zijn veel vragen die te ‘breed’ geformuleerd zijn.

Wil je bijvoorbeeld weten wat voor een opleiding je het beste kunt gaan volgen, geef dan aan in welke richting(en) je denkt.

 

 

Stel ‘W’ en ‘H’ vragen

 

Als je wilt weten wanneer iets zou kunnen gaan gebeuren, vraag er dan naar. Je kunt ook een vraag stellen als “Wat is de staat van de woning, die ik wil kopen?’ “Waar zal ik hem ontmoeten? “Hoe goed zal het salaris zijn?”

 

 

Wie stelt de vraag?

Vragen gesteld over een derde partij zonder toestemming van die partij (dat kan dus ook jouw zelfstandig wonende zoon/dochter betreffen) worden niet beantwoord. Als je de vraag voor iemand anders stelt, geef dat dan duidelijk aan.

 

 

Als je twijfelt

Probeer het eenvoudig te houden…

 

 

Hoeveel vragen kun je stellen?

 

Hoewel er geen echte limiet is aan het aantal deelvragen dat rond een probleem kan spelen, kun je je afvragen of je je goed met de kern van de vraag geïdentificeerd hebt, als er meer dan 3 deelvragen zijn. ‘Verdrinken’ in een vraag met meerdere deelvragen kan een symptoom zijn van paniek en dan de kern van het probleem verhullen. Méér is zelden beter, maar minder is vaak méér.

 

Nog meer informatie

Kun je lezen op de pagina met 'Veelgestelde vragen'

 

Stuur je vraag op

Neem in eerste instantie contact op via contactformulier met het verzoek dat je een uurhoekvraag wilt stellen. Als ik tijd heb om naar je uurhoekvraag te kijken, laat ik je dat weten en kun je vervolgens je vraag stellen. Voor mij is het prettig als je de vraag in een bijlage meestuurt.

Mochten er bij mij nog onduidelijkheden over je vraag zijn, dan kan het zijn dat ik je per mail om toelichting vraag of je verzoek, bij voorkeur via Skype, contact op te nemen. Vervolgens zal ik het antwoord zo spoedig mogelijk toesturen.

Informatie over de kosten kunt u op deze pagina vinden.

 

Zodijack.nl ©

 

 

Wisdom begins in

wonder...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socrates