Presidentsverkiezing in Amerika 2012 door C. Kaspers

ZODIJACK ©

Astrologie

Presidentsverkiezingen U.S.A. op 6 november 2012

Bekeken vanuit de Vedische astrologie met gebruik van de 'wederzijdse agenda' door:  C. Kaspers.Click here to read this article in English


   

In de Vedische astrologie wordt het leven verdeeld in grote tijdsperioden en is er telkens 1 planeet, die deze lange periode kleurt. Zo'n periode kan variëren van 6 tot 20 jaren. Natuurlijk gebeuren in zo'n periode allerlei verschillende dingen en dat kan nooit allemaal door die ene planeet gekleurd worden, die a.h.w. op de troon zit en de scepter zwaait. Daarom staat er naast de "troon" van de planeet, die de toon zet, een 2e stoel, waarop telkens wisselend een andere planeet gaat zitten, die ook een duit in het zakje doet. En net zo is er een 3e, een 4e en zelfs een 5e stoel.

De 1e planeet in deze serie zit dus heel lang op de troon, de 2e een stuk korter, de 3e nog korter, de 4e weer korter en de 5e zit er over het algemeen 1 tot 2 dagen. Dan is het ook zo, dat een planeet, die op de troon komt te zitten, de eerste paar jaar dezelfde planeet naast zich op de 2e stoel heeft, gedurende een kortere periode ook dezelfde planeet op de 3e stoel, een nog kortere periode ook op de 4e stoel en meestal maar 1 of hooguit een paar dagen dezelfde planeet op de 5e stoel.

Als op een bepaalde dag alle 5 deze planeten met hun neus dezelfde kant op wijzen, gebeurt datgene, waar de planeten met zijn allen op wijzen. Dit wordt een wederzijdse agenda hebben genoemd.


Daarnaast wordt in de Vedische astrologie gewerkt met de kracht van een planeet, die kan variëren van heel slecht tot heel goed en alles er tussen in. Als een planeet aan bod komt, die b.v. niet mooi staat in een horoscoop wil dat nog niet zeggen, dat er alleen maar kommer en kwel zal zijn zolang deze planeet op de troon of een stoel zit, maar wel, dat het meer stress zal geven of met moeilijkheden gepaard zal gaan.

Hierna volgt een vergelijking van op de horoscopen van resp. Mitt Romney en Barack Obama waarbij ik met gebruik van 'de wederzijdse agenda'een inschatting maak van hun individuele kansen voor de verkiezingen. Daarnaast werp ik voor ieder nog een blik op een hulphoroscoop,de Dasamsha, die speciaal met het thema Beroep te maken heeft.Mitt Romney


Rashi Mitt Romney


Op 6 november 2012 zitten de volgende planeten bij Romney op de 5 stoelen:


 Zon - Mercurius - Rahu (Noord node) - Saturnus - Venus


  • De 1e planeet op de troon, de Zon, staat weliswaar in een toepasselijk huis (het 10e huis van je beroep en de algemene aanduider voor succes), maar hij staat niet mooi. Dat wil nog niet zeggen, dat Romney geen schijn van kans heeft, wel, dat het met stress en spanning gepaard zal gaan. De Zon staat in zijn horoscoop conjunct met Mercurius (die hierdoor mede geactiveerd wordt), maar ook Mercurius staat niet mooi, hoewel Mercurius ook goede kanten heeft doordat hij retrograde staat.

De andere conjunctie van de Zon is die met de planeet Mars, die over het 7e huis heerst.

In de Vedische astrologie wordt veel met afgeleide Huizen gewerkt en Mars heerst daardoor ook over het 10e vanaf het 10e huis = succes en beroep. Mars staat ook niet mooi, hoewel hij wel een wederzijdse agenda heeft met de Zon.

Bovendien is Mars heer 12 van verlies of het nakijken hebben


  • De 2e planeet op de stoel naast de Zon: Mercurius.

Deze staat vanaf de Ascendant in het 10e huis, toepasselijk. Maar Mercurius staat niet zo mooi. Heeft dus wel een wederzijdse agenda maar een lastige.


  • De 3e planeet naast de Zon is Rahu. Deze staat niet in een toepasselijk huis en dan kijk je naar de dispositor van Rahu (hij "woont" immers in het huis van zijn dispositor) en in 2e instantie naar Saturnus, omdat Rahu net als Saturnus altijd wel voor wat problemen zorgt.

De dispositor van Rahu is Venus en Venus heeft geen wederzijdse agenda voor Romney.

Saturnus: dat is de dispositor van de Zon, die te maken heeft met mogelijk succes en die op de troon zit. Zowel Saturnus als de Zon staan niet mooi, dus is er een agenda, maar een slechte.


  • De 4e planeet naast de Zon is die dag Saturnus. Dus wederom: er is een agenda, maar een slechte.


  • De 5e planeet die dag is Venus en welke regel je ook bekijkt voor de wederzijdse agenda: Venus heeft die niet.De Dasamsha van  Romney


D10 Romney  •   De Zon op de troon staat in deze hulphoroscoop neutraal en niet in een toepasselijk Huis. Daarbij staat de Zon conjunct Ketu (de zuidnode), wat ook al niet bevorderlijk is om te winnen. Eigenlijk mag je hier al stoppen, omdat een neutraal staande planeet niet het vermogen heeft om iets goeds tot stand te brengen en de conjunctie met Ketu er nog een (negatieve) duit in het zakje bij doet.


Voor de goede orde rond ik de analyse af:


  • De 2e planeet Mercurius staat wel mooi en is in de hulphoroscoop heer 7, het 10e van het 10e, en heeft op zich dus wel een agenda..
  • De 3e planeet is Rahu, die zich gedraagt als zijn dispositor Venus en deze staat in de hulphoroscoop in 12. Rahu kan zich ook gedragen als Saturnus en dat is heer 12.


  • De 4e planeet is Saturnus, die heer 12 is (even afgezien van andere dingen).


  • De 5e planeet die dag is Venus en deze heeft geen enkele wederzijdse agenda.


         <Vorige Pagina                                                                                                         Barack Obama >


Zodijack.nl ©                    Wisdom begins in

wonder...
Socrates